O NÁS

Vznik iniciovala Matica slovenská v roku 1933 a jej zakladateľom bol p.Gajdoš – miestny učitel’. V roku 1935 vystupovali na Hradčanoch, kde ich prijal prezident Beneš a v roku 1946 na Devíne – Slovenské dni… Skupina systematicky začala pracovat’ v roku 1968 pod vedením Slavomíra Auxta. Pravidelne účinkovala na rôznych podujatiach obce ako i na významných folklórnych festivaloch – Východná, Detva. Strážnica, Heľpa. Zúčastnila sa na celoštátnych prehliadkach folklórnych skupín v Žiline –NOSITELIA TRADÍCIÍ v rokoch 1988, 1991, 1994, 2003.Vystupovala aj v zahraničí – Juhoslávia 1988, 1992, Mad’arsko 1991, 1992, 1993, Francúzsko 1994, Anglicko 1996. Kolektív folklórnej skupiny tvoria zástupcovia všetkých vekových kategórií, ktorým učarila krása l’udovej piesne a tanca. Vo svojom voľnom čase sa venujú hľadaniu a uchovávaniu folklórnych tradícií ľudu od Čierneho Hrona. S folklórnou skupinou od roku 1968 spolupracovala ľudová hudba Júliusa Bartoša – Šuka, ktorá s nimi znášala všetky starosti i radosti. Teraz ich žezlo prebrala ľudová hudba Kalo-parno (čierno-bieli). Do kmeňového repertoára skupiny patria v súčasnej dobe zvykoslovné pásma a tance: Vrchovô, Odzemok, Koleso, Zbojník, Fašang, Tance mladých, Medved’ku, Svadba, Rátung. Od roku 1989 folklórna skupina pracovala pod vedením Pavla Ťažkého a Pavla Štulrajtera.

V súčasnosti (od 01.03.2004) je folklórna skupina neziskovou organizáciou a jej riaditeľom sa stal Pavol Štulrajter. Od apríla 2007 je riaditeľkou Miroslava Rosíková.

Kýčera to je nielen názov vrchu

Kýčera-y, Kýčer-a, – význam názvu je totožný. Rozdiel je daný nárečím. V zemepisnom atlase ich nájdeme predovšetkým ako názvy vrchov po celom Slovensku. Najviac ich je v rozsiahlej horskej skupine Malej Fatry, s najvyšším vrchom Hnilická Kýčera (1 218 m.n.m.). Tvar a trávnatý porast týchto charakteristických vrchov zrejme inšpiroval nielen na Čiernom Balogu, ale do svojho názvu si ho dali aj ďalšie folklórne skupiny a súbory na Slovensku.

MÁME NOVÉ CD

„OD BALOGU, OD BALOGU“ – je názov najnovšieho CD albumu vydaného pod taktovkou Folklórnej skupiny Kýčera, ktorý zaznamenáva piesne a zvykoslovie obce Čierny Balog. Na príprave a samotnej realizácii sa podieľali členovia folklórnej skupiny a členovia ľudovej hudby Nátura. Finálna podoba zvuku a dizajnu nosiča je zásluhou profesionálov, vďaka ktorým si dnes môžete CD vypočuť aj vy – priaznivci folklóru, Čierneho Balogu či Kýčery.

CD album bol nahrávaný a vydaný v roku 2021. Účinkujú na ňom všetky aktívne pôsobiace zložky – chlapčenská, mužská, ženská a dievčenská spevácka skupina, ľudová hudba Nátura, ale aj sólisti speváci a inštrumentalisti. Ide o v poradí tretí vydaný nosič folklórnej skupiny.

Oproti svojim predchodcom je špecifický. Okrem piesní zachytáva aj zvykoslovie, ktoré sa spája s rôznymi dôležitými udalosťami v živote človeka – krst, rukovačka, svadba, pohreb. Vyobrazuje aj to ako ľudová pieseň sprevádzala bežný život človeka na dedine pri rôznych činnostiach ako boli práca na poli a v hore, kamarátske stretnutia, dedinské zábavy alebo posedenia v miestnej krčme.

 

 

 

„SVOJSKÚ SI DÁKU ZASPIEVAŤ“ – sú úvodné slová bookletu – resp. malej knižky, ktorá je súčasťou CD albumu. V nej sú podrobnejšie opísané jednotlivé čísla, ktoré sa na nosiči nachádzajú. Veríme, že spolu s fotografiami, ktoré obsahujú, pomôžu poslucháčovi prehĺbiť zážitok pri počúvaní tohto albumu. Snáď každý, kto si toto CD zakúpi si nájde tú „svojskú“, ktorú si neskôr spoločne zaspievame.

 

CD album je aktuálne dostupný. Jeho cena je 10 €,- za kus.

V prípade záujmu je možný osobný odber alebo dodanie prostredníctvom pošty.

Osobný odber: Obecný úrad Čierny Balog, č. dverí 3, Závodie 2/2 Čierny Balog

Kontakt pre zaslanie poštou: rosikova.mirka@gmail.com