O NÁS

Vznik iniciovala Matica slovenská v roku 1933 a jej zakladateľom bol p.Gajdoš – miestny učitel’. V roku 1935 vystupovali na Hradčanoch, kde ich prijal prezident Beneš a v roku 1946 na Devíne – Slovenské dni… Skupina systematicky začala pracovat’ v roku 1968 pod vedením Slavomíra Auxta. Pravidelne účinkovala na rôznych podujatiach obce ako i na významných folklórnych festivaloch – Východná, Detva. Strážnica, Heľpa. Zúčastnila sa na celoštátnych prehliadkach folklórnych skupín v Žiline –NOSITELIA TRADÍCIÍ v rokoch 1988, 1991, 1994, 2003.Vystupovala aj v zahraničí – Juhoslávia 1988, 1992, Mad’arsko 1991, 1992, 1993, Francúzsko 1994, Anglicko 1996. Kolektív folklórnej skupiny tvoria zástupcovia všetkých vekových kategórií, ktorým učarila krása l’udovej piesne a tanca. Vo svojom voľnom čase sa venujú hľadaniu a uchovávaniu folklórnych tradícií ľudu od Čierneho Hrona. S folklórnou skupinou od roku 1968 spolupracovala ľudová hudba Júliusa Bartoša – Šuka, ktorá s nimi znášala všetky starosti i radosti. Teraz ich žezlo prebrala ľudová hudba Kalo-parno (čierno-bieli). Do kmeňového repertoára skupiny patria v súčasnej dobe zvykoslovné pásma a tance: Vrchovô, Odzemok, Koleso, Zbojník, Fašang, Tance mladých, Medved’ku, Svadba, Rátung. Od roku 1989 folklórna skupina pracovala pod vedením Pavla Ťažkého a Pavla Štulrajtera.

V súčasnosti (od 01.03.2004) je folklórna skupina neziskovou organizáciou a jej riaditeľom sa stal Pavol Štulrajter. Od apríla 2007 je riaditeľkou Miroslava Rosíková.

Kýčera to je nielen názov vrchu

Kýčera-y, Kýčer-a, – význam názvu je totožný. Rozdiel je daný nárečím. V zemepisnom atlase ich nájdeme predovšetkým ako názvy vrchov po celom Slovensku. Najviac ich je v rozsiahlej horskej skupine Malej Fatry, s najvyšším vrchom Hnilická Kýčera (1 218 m.n.m.). Tvar a trávnatý porast týchto charakteristických vrchov zrejme inšpiroval nielen na Čiernom Balogu, ale do svojho názvu si ho dali aj ďalšie folklórne skupiny a súbory na Slovensku.